Hoàn thành 450 ghế hội trường tại Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm thi công thiết kế các công trình dự...