Giới thiệu chung

Công ty cổ phần GSC thuộc nhóm các Công ty tư nhân đầu tiên thành lập sau khi Luật doanh nghiệp được ban hành. Sau gần 18 năm xây dựng và phát triển, đến nay chúng tôi đã trở thành tập đoàn sản xuất và thương mại hàng đầu Việt Nam.                              GSC YYa chY baYn gheY trYYYng hoYc nhaYp khaYu YYp TP HCM